Εταίροι

Δήμος Garmen, Βουλγαρία
Δρόμος “” Purva “” №35, 2960, χωριό Γκάρμεν, Βουλγαρία

Δήμος Garmen, Βουλγαρία (LB)
Ο Δήμος Garmen βρίσκεται στη νοτιοδυτική Βουλγαρία (επαρχία Blagoevgrad), στις εσοχές των Δυτικών Ροδόπων. Περιλαμβάνει τμήματα της κοιλάδας του ποταμού Μεστά και τις πλαγιές του τμήματος Δαμπράσκι της Ροδόπης

Δήμος Θάσου

Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7, 64004, Θάσος

Δήμος Θάσου , Ελλάδα(PB2)

Το νησί της Θάσου ανήκει γεωγραφικά στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι το βορειότερο σημαντικό ελληνικό νησί και το 12ο μεγαλύτερο. Η Θάσος είναι επίσης το όνομα της μεγαλύτερης πόλης του νησιού.

Τα Πακέτα Εργασίας και τα Παραδοτέα του Έργου έχουν ως εξής:

The Working Packages and the Deliverables of the Project for LB are as follows:

WP 1Project Management & Coordination
Deliverable 1.1.1Preparation Activities
Deliverable 1.1.2Project management
Deliverable 1.1.3Project team meetings
WP 2Communication & Dissemination
Deliverable 2.1.2Public media campaign
Deliverable 2.1.4Promotional materials
Deliverable 2.1.5Public final conferences
WP 3Research and planning
Deliverable 3.1.1Researches and studies
Deliverable 3.1.2Development of a touristic programme
Deliverable 3.1.3Evaluation methodology and survey
WP 4Improvement of access to touristic sites
Deliverable 4.1.1Investment measures
Deliverable 4.1.2Supply of equipment
Deliverable 4.1.3Supply of bicycles and bike stands
WP 5Promotion and awareness campaign
Deliverable 5.1.1Innovative preservaton&promotion
Deliverable 5.1.2Documentary movie
Deliverable 5.1.3Info days and tours for PWD
WP 6Actions outside the programme area
Deliverable 6.1.1Joint participation in 2 tourism fairs

The Working Packages and the Deliverables of the Project for PB2 are as follows:

WP 1Project Management & Coordination
Deliverable 1.2.2Project management
Deliverable 1.2.3Project team meetings
Deliverable 1.2.5First level control
WP 2Communication & Dissemination
Deliverable 2.2.1Communication plan
Deliverable 2.2.2Public media campaign
Deliverable 2.2.3Project website
Deliverable 2.2.4Promotional materials
Deliverable 2.2.5Public final conferences
WP 3Research and planning
Deliverable 3.2.1Researches and studies
Deliverable 3.2.3Evaluation methodology and survey
WP 4Improvement of access to touristic sites
Deliverable 4.2.1Investment measures
Deliverable 4.2.2Supply of equipment
Deliverable 4.2.4Staff training
Deliverable 4.2.5Tourism information for PWD
WP 5Promotion and awareness campaign
Deliverable 5.2.1Innovative preservaton&promotion
Deliverable 5.2.3Info days and tours for PWD
Deliverable 5.2.4Information visits for stakeholders
WP 6Actions outside the programme area
Deliverable 6.2.1Joint participation in tourism fairs