Αναμενόμενα Αποτελέσματα

ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής της ΚΤ και του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή της ΚΤ, (δήμοι Garmen και Θάσος), η οποία έχει άμεση συνεισφορά στον δείκτη αποτελεσμάτων του προγράμματος “Ετήσιες τουριστικές διανυκτερεύσεις σε καταλύματα”. Αυτός ο αντίκτυπος θα εντοπιστεί μέσω των προβλεπόμενων μελετών για τις ροές τουριστών στην αρχή και στο τέλος του έργου.
  • Εφαρμοσμένα καινοτόμα μέτρα για τη διατήρηση και προώθηση τουριστικών περιουσιακών στοιχείων στο Garmen (τρισδιάστατα μοντέλα τουριστικών περιουσιακών στοιχείων
  • Αυξημένη τουριστική ελκυστικότητα του Δήμου Garmen και του Δήμου Θάσου.
  • Βελτιωμένη πρόσβαση σε τουριστικούς χώρους του Δήμου Garmen και του Δήμου Θάσου.
  • Βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στις τουριστικές τοποθεσίες του Δήμου Garmen και του Δήμου Θάσου.
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην πρόσβαση σε τουριστικές τοποθεσίες στην παραμεθόρια περιοχή
  • Αυξημένη οικονομική ανάπτυξη και τόνωση του τουριστικού τομέα στους δύο δήμους
  • Ενίσχυση της συνεργασίας της Διασυνοριακής Περιοχής