Τριήμερες Δραστηριότητες

Με επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι τριήμερες δραστηριότητες, που διοργάνωσε ο Δήμος Θάσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg Europe)  «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» υλοποιεί το έργο με τίτλο: “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all”, σε συνεργασία με τον …