Στόχοι

  • Βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης στα τουριστικά αξιοθέατα και εγκαταστάσεις του Δήμου Θάσου και του δήμου Γκάρμεν
  • Προώθηση ως τουριστικού προορισμού της Θάσου και του Garmen, αναμέσα στα ΑΜΕΑ
  • Εφαρμογή της πολιτικής «αλληλεγγύης του τουρισμού» στη διασυνοριακή περιοχή – βελτίωση της πρόσβασης στα τουριστικά αξιοθέατα από άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Αύξηση των τουριστικών ροών στους δύο δήμους και διεύρυνση των στοχευόμενων τουριστικών ομάδων, ΑΜεΑ