Destinations For All

добре дошли

Scroll down to content

ПРЕДИСТОРИЯ

Идеята на проекта е разработена въз основа на съвместния туристически потенциал на двамата партньори, елементите и съоръженията на туристическата инфраструктура и необходимостта от подобряване на достъпността. Тасос е популярна международна дестинация за морски и културни туристически забележителности, а Гърмен е известна национална туристическа дестинация (включително минералните ресурси, с които разполага) за екологичен и културен туризъм. Проектът обхваща необходимостта от осигуряване на по-добро обслужване и достъпност до обществени съоръжения за уязвими групи хора с увреждания и използване на съществуващата оценка на туризма чрез подходящи мерки за планиране, опазване и насърчаване.

Хората с увреждания са около 10-15% от населението на ЕС, повечето от които са възрастни хора и са изложени на риск от бедност. Изчислено е, че над 40 милиона европейци с увреждания търсят всяка година достъпни туристически дестинации, които отговарят на техните нужди. Подобряването на достъпността на туристическата инфраструктура не е единственият залог, а и достоверната информация на заинтересованите туристи, за информация, свързана със съществуващите туристически райони, които са в състояние да отговорят на техните специални нужди и предпочитания. На равнище ЕС са изпълнени много инициативи и проекти за насърчаване на „солидарния туризъм“, включително мерки за осигуряване на достъпност до туристическите забележителности за хората с увреждания.

полезни връзки

изображения

Skip to content